späť

7. apríl - Svetový deň zdravia 2021

Svetová zdravotnícka organizácia sa tento rok zamerala na tému „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých". Z toho dôvodu sme vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s Covid-19 a obmedzené možnosti kontaktu zamerali naše aktivity na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.

Pre deti je v rámci spolupráce so základnými školami v regióne pripravená výtvarná výzva s názvom „Nakresli zdravie“, ktorej cieľom je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená. Vybrané kresby budú publikované v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR a budú odmenené malým darčekom hradeným z projektového rozpočtu v rámci BCA spolupráce s WHO.

V prípade záujmu Vašej základnej školy o zapojenie sa do súťaže podľa priloženého usmernenia, Vás prosíme informovať na RÚVZ Veľký Krtíš vk.pz@uvzsr.sk .

Usmernenie k aktivitám v rámci Svetového dňa zdravia 2021:
Aktivita 2 : Nakresli zdravie
Súhlas rodiča s uverejnením kresby  

      

RÚVZ Veľký Krtíš – Poradňa zdravia

 

späť