Základná poradňa

Zdravotný stav ovplyvňujú rizikové faktory životného štýlu: nezdravá výživa, fajčenie, fyzická inaktivita, alkohol, stres. Jednotlivé rizikové faktory životného štýlu môžu byť spúšťacím mechanizmom ochorení, ktoré môžu viesť k vážnemu ohrozeniu zdravia.

Rizikové faktory životného štýlu:

Rizikové faktory ohrozenia zdravia:

nezdravá výživa

nadváha, vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol

fajčenie

vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol

fyzická inaktivita

nadváha, vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol

stres

vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka

alkohol

vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka

 Hlavným rizikovým faktorom chronických, život ohrozujúcich, neprenosných ochorení, napríklad diabetu typu 2 a srdcovo-cievnych ochorení (CVD = cardiovascular disease) (t. j. mŕtvica a cievne ochorenie srdca)je obezita. Viac informácií a možnosť vypočítať si svoje BMI najtete na stránke   obezita