Poradňa zdravej výživy

Poradňa zdravej výživy začala svoju činnosť v roku 2002. Ak má klient záujem byť odborne vedený v zmenách stravovacích návykov, môže sa prihlásiť do nadstavbovej odbornej poradne -Poradne zdravej výživy. Do tejto poradne sa objednáva cestou základnej poradne zdravia.

Výživa je jedným z hlavných faktorov vonkajšieho prostredia, ktoré sa zúčastňujú na vzniku ochorení, ale na druhej strane pôsobia preventívne. Z tohoto dôvodu sa kladie dôraz na individuálne výživové poradenstvo, ktoré sa považuje za najefektívnejšie. Strava väčšiny obyvateľstva má veľa nedostatkov (nadmerný energetický príjem, vysokú spotrebu tukov a ich nesprávnu skladbu, nadmernú spotrebu cukru a soli, nízky príjem zeleniny, ovocia, strukovín a rýb.

Hodnotenie stravovacích zvyklostí sa vykonáva v individuálnom poradenstve formou analýzy 1 - 3 dňového záznamu skonzumovaných potravín. Analýza uvedeného záznamu sa vykonáva počítačovým programom (Výživa, Manager). Programy vychádzajú z databázy výživových hodnôt potravín, preto je dôležité, aby klient viedol záznam pravdivy , bez akýchkoľvek korekcií.

Klienti, ktorí majú záujem ohľadne správnej životosprávy sa môžu informovať  na e-mail : vk.kotorova@uvzsr.sk