COVID-19 _ aktuálne informácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

Špecializované pracoviská pre cestovnú medicínu

Inštitút očkovania a cestovnej medicíny (inocem)
Teslova 33, 821 02 Bratislava
Tel.: 0915 889 054

Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská 52, 828 45 Bratislava
Tel.: 02/44 372 743

Poliklinika cudzokrajných chorôb
Americké námestie 3, 811 01 Bratislava
Tel.: 02/529 256 88

Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Fakultná nemocnica
Rastislavova 43, 041 90 Košice
Tel.: 055/61 52 204

Oddelenie pre cudzokrajné choroby, Fakultná nemocnica
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043/42 03 522
Centrá pre očkovanie detí s komplikáciami

Prehľad vedúcich centier na očkovanie detí s kontraindikáciami, oficiálne menovanými MZ SR:
DFNsP v Bratislave:
MUDr. Zuzana Kuková
tel. č.: 02/59371563

DFNsP v Banskej Bystrici:
prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc.
tel. č.: 048/4726566

DFNsP v Košiciach:
MUDr. Ingrid Urbančíková
tel. č.: 055/6402478

MFN v Martine:
MUDr. Jana Vyšehradská
tel. č.: 043/4203845
Očkovací kalendár - online verzia ÚVZ SR:
Očkovací kalendár ONLINE Očkovací kalendár PDF
Očkovací kalendár -PDF na rok 2022: