Oznamy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

MANUÁL MH SR na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID - 19
30.11.2021
Vážení zamestnávatelia,

manuál MH SR na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID - 19 nájdete na linku :
30.11.2021
Nová webová stránka RÚVZ Veľký Krtíš
Vážení občania,

pripravili sme pre Vás novú webovú stránku RÚVZ Veľký Krtíš. Budeme sa snažiť v maximálnej možnej miere Vám ju aktualizovať a sprostredkovať tak najaktuálnejšie informácie.
1.12.2021
Najčastejšie otázky k manuálu testovania zamestnancov na pracovisku
Vážení zamestnávatelia,

MH SR zverejňuje najčastejšie otázky ohľadom testovania zamestnancov na COVID-19:
1.12.2021
Postup pri zistení pozitívneho zamestnanca na pracovisku
Vážení zamestnávatelia,

v prípade zistenia pozitívneho zamestnanca na pracovisku postupujte podľa nasledovného postupu:
RAPEX
Nebezpečné nepotravinové výrobky

1.12.2021
Oznámenie protispoločenskej činnosti

označenie zodpovednej osoby podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
24.1.2022
Poskytovanie informácií

RÚVZ Veľký Krtíši poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
18.2.2022
Informačné materiály Solária a zdravie

RÚVZ Veľký Krtíši zverejňuje brožúru "Solária a zdravie" a leták "Soláriá a zdravie", kde sú uvedené informácie a rady pre klientov, ktorí soláriá navštevujú.