Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši,
Banícka č. 5, 99001 Veľký Krtíš