OBEZITA

Obezita je chronické ochorenie, ktoré už nie je len problémom kozmetickým, ale najmä zdravotným. S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká ako cukrovka, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. Obézni ľudia zvyknú mať nielen zdravotné problémy, ale aj sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie a zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri uplatnení sa v zamestnaní.

Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie a nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva. Na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou viac ako 1,5 milióna ľudí. Nadmerná telesná hmotnosť je spôsobená hlavne nerovnováhou medzi príjmom a výdajom energie.

Určité množstvo ruku v organizme je pre zdravie nevyhnutné. Tuk pomáha chránit životne dôležité orgány, je nevyhnutnou zložkou centrálneho nervového systému, je nevyhnutný pri syntéze hormónov a je tam, kde sa v organizme uchovávajú vitamíny rozpustné v tuku. Priemerný organizmus štíhlej ženy má v priemere 20-30 % tuku, u štíhleho muža je to asi 12-20 % (Pi-Sunyer 2000). Biologickým dôvodom toho, preco je v organizme žien väcší hmotnostný podiel tuku, je skutocnost, že tuk sa využíva ako zásoba energie, ktorá sa môže zužitkovat v tehotenstve, a najmä pri dojcení. Obezita je stav, pri ktorom abnormálne alebo nadmerné ukladanie tuku v adipóznom tkanive vplýva na zdravie.

Existuje celý rad spôsobov, ako sa dá posúdit zloženie tela (podiel tuku, vody, svalov, orgánov a kostí).S ohladom na obezitu, vo väcšine prípadov je najjednoduchším spôsobom jej odhadu zmeranie výšky a hmotnosti osoby.

Index telesnej hmotnosti (body mass index )

Index telesnej hmotnosti (BMI vyjadrený v kg/m2) je dnes najrozšírenejšou mierou na vyjadrenie podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Počíta sa ako hmotnosť v kg vydelená štvorcom výšky v metroch.

  váha v kg
BMI  =  
  (výška v m)2

Vypočítajte si svoje BMI

Váha : kg
Výška: cm

Svetová zdravotnícka organizácia rozdeľuje obezitu na viacero stupňov BMI podľa miery zdravotného rizika. BMI v rozsahu od 18,5 do 24,9 u dospelého človeka predstavuje nízky rizikový faktor. BMI väčší ako 40 je však vážnym zdravotným rizikom ohrozujúcim život pacienta.

Rozdelenie nadváhy a obezity podľa Svetovej zdravotníckej organizácie:

Normálna váha BMI 18,5-24,9  
Nadváha BMI 25,0 – 29,9 (mierne riziko)
Obezita 1. stupňa BMI 30,0 – 34,9 (stredné riziko)
Obezita 2. stupňa BMI 35,0-39,9 (vysoké riziko)
Obezita 3. stupňa BMI >=40,0 (život ohrozujúce riziko)

Pri znížení telesnej hmotnosti o 5-10% pacient dosahuje najväčší zdravotný prínos. Výsledky viacerých svetových štúdií potvrdzujú, že zníženie telesnej hmotnosti o 5 až 10% a jej dlhodobé udržanie znižuje riziko predčasného úmrtia, ako aj vznik viacerých závažných ochorení. Podľa štúdie uskutočnenej v Spojených štátoch na vzorke 43 000 žien trpiacich obezitou, sa miernym dlhodobým znižovaním telesnej hmotnosti (približne 0,5 až 8,6 kg) dosiahlo


BMI nenaznačuje nič o distribúcii tuku v organizme. Je to však dôležité, pretože zdravie neovplyvňuje iba množstvo alebo zloženie nadbytočnej hmotnosti, ale aj distribúcia v organizme, teda to, kde je prebytočný tuk uložený.

U obéznych jedincov s prebytočným tukom uloženým okolo brucha ("ľudia v tvare jablka") je rozvoj zdravotných problémov, napríklad CHD a cukrovky, pravdepodobnejší ako u tých, ktorí majú tuk uložený na bokoch a na zadku ("ľudia v tvare hrušky").

Ako klinický postup identifikácie pacientov s kumuláciou tuku okolo brucha slúži dnes pomer pása a bokov (WHR = waist-hip ratio). Pása sa meria v najužšej časti a boky v najširšej.

Pás : cm
Boky: cm

 

Pohlavie WHR
bez rizika riziko
Muži do 0,9 nad 0,9
Ženy do 0,85 nad 0,85

Zdroj : Reduktip,
              Dr. Gail Goldberg
, British Nutrition Foundation United Kingdom
späť