späť

Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2020

Každoročne v septembri si spolu s inými krajinami sveta pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby.

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. september.

Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých bude patriť tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia a upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou.

Je to príležitosť pre ľudí a organizácie, aby preukázali, ako môžeme prekonať tieto problémy a pomôcť ľuďom dobre žiť s demenciou.

Témou tohtoročnej kampane je "Hovorme o demencii".

Mozog - čo mu škodí a čo prospieva
Alzheimerova choroba
Tréning mozgu - pracovné listy        

 

späť