späť

Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions s.r.o. a Bc. Viliam Greksa
Dátum zverejnenia: 28. 1. 2021

Znenie rozhodnutí

Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - Health Solutions s.r.o.
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - Bc. Viliam Greksa

 

späť