späť

Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED s.r.o., PhDr. Máriu Backovú a Štúrova s.r.o.
Dátum zverejnenia: 26. 1. 2021

Znenie rozhodnutí

Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - IVIMED, s.r.o.
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - PhDr. Mária Backová, ADOS - SALUBRITA
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - Štúrova, s.r.o.

 

späť