späť

Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Stredné Plachtince, obec Veľká Čalomija, obec Čebovce a obec Kamenné Kosihy.
Dátum zverejnenia: 22. 1. 2021

Znenie rozhodnutí

Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Stredné Plachtince
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Veľká Čalomija
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Čebovce
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Kamenné Kosihy
      

 

späť