späť

Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná, obec Príbelce, obec Dolné Plachtince a mesto Veľký Krtíš.
Dátum zverejnenia: 20. 1. 2021

Znenie rozhodnutí

Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Sklabiná
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Príbelce
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Dolné Plachtince
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - mesto Veľký Krtíš
      

 

späť