späť

Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Bušince, obec Vinica, obec Želovce, mesto Modrý Kameň, obec Balog nad Ipľom, Základnú školu internátnu Veľká Čalomija, obec Hrušov a Spojenú školu Modrý Kameň.
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2021

Znenie rozhodnutí

Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Bušince
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Vinica
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - mesto Modrý Kameň
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Želovce
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Balog nad Ipľom
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - Základná škola internátna Veľká Čalomija
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - obec Hrušov
Povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesto - Spojená škola Modrý Kameň
      

 

späť