Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch    

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch (pdf)

 Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie    

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

 Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený    

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov    

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

 Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia    

Až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania).

 Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia    

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia (štátna karanténa, pendleri, výnimky). Termín účinnosti od 06.04.2020 od 7.00 h.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020.

 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky   

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - šiesta aktualizácia.

 Závery z Ústredného krízového štábu SR - aktualizované 29.3.2020    

Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov, otvorenie vybraných prevádzok v obchodných domoch a pod.)

 Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020 ouzatvorení prevádzok okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti    

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok (pdf)

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární    

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární (pdf)

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.(pdf)

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok v nedelu   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu. (pdf)

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.(pdf)

 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky   

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - piata aktualizácia.

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 19.03.2020   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné opatrenia.

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020) v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia.

 Opatrenie ÚVZ SR - uzatvorenie prevádzok od 16.3.2020   

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

  Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia   

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

  Zákaz svätých omší   

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov.

 Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 13.3.2020   

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

 Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia 12.03.2020 - karantena.   

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia 12.03.2020 - karantena.

 Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia 12.03.2020 - prevadzky.   

Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia 12.03.2020 - prevadzky.

 Verejná vyhláška o vydaní opatrení na predchádzanie šírenia COVID-l9 - 6.3.2020   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možného ohrozenia verejného zdravia.