Kontakty

ADRESA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš

KONTAKTY

🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom COVID-19, testovania, karantény a podobne sme Vám k dispozícii.

Počas pracovných dní  od 8:00 do 15:00 hod.

0951 861 024

Zároveň Vás prosíme o zhovievavosť, nakoľko v súčasnej dobe vybavujeme množstvo telefonických kontaktov.
Regionálna hygienička
a Generálna tajomníčka služobnéh úradu
MUDr. Slávka Ďurišová


Telefón: 047 49 117 45
E-mail: vk.durisova@uvzsr.sk
Vedúca osobného úradu
Ing. Anna Nikolová, MPH


Telefón: 047 48 127 37
E-mail: vk.nikolova@uvzsr.sk
   Stránkové dni RÚVZ Veľký Krtíš
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00   13:00 - 14:00
Piatok   8:00 - 12:00   13:00 - 14:00
Kontakty na pracovníkov RÚVZ
ODDELENIE KONTAKTNÁ OSOBA TELEFÓN E-MAILOVÁ ADRESA
Regionálna hygienička MUDr. Slávka ĎURIŠOVÁ 047 / 49 117 45
047 / 48 127 21
vk.durisova@uvzsr.sk
vk.riaditel@uvzsr.sk
Sekretariát Jana HODÁSIOVÁ 047 / 48 307 47
047 / 48 127 20
vk.hodasiova@uvzsr.sk
vk.sekretariat@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia Ing. Magdaléna KOVÁCSOVÁ
Mgr. Veronika HRUŠKOVÁ
047 / 48 127 22
047 / 48 127 23
vk.kovacsova@uvzsr.sk
vk.hruskova@uvzsr.sk
Oddelenie epidemiológie PhDr. Mária KOTOROVÁ
Beáta GILANÍKOVÁ, DAHE
047 / 48 127 24
047 / 48 127 25
vk.kotorova-epida@uvzsr.sk
vk.gilanikova@uvzsr.sk
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva Mgr. Zdenka KOVÁČOVÁ
Bc. Ján GUTTEN
047 / 48 127 27
047 / 48 127 28
vk.kovacova@uvzsr.sk
vk.gutten@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny detí a mládeže Ing. Adriena BALÍKOVÁ, MPH
Mgr. Silvia GYURKOVICS
047 / 48 127 29
047 / 48 127 30
vk.balikova@uvzsr.sk
vk.gyurkovics@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy MVDr. Erika FELBEROVÁ
Darina POLIŠČÁKOVÁ
Vlasta BAYEROVÁ
047 / 48 127 31
047 / 48 127 32
vk.felberova@uvzsr.sk
vk.poliscakova@uvzsr.sk
vk.bayerova@uvzsr.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Mgr. Zdenka KOVÁČOVÁ
Zlatica FOLTÁNOVÁ
047 / 48 127 34 vk.pz@uvzsr.sk
vk.foltanova@uvzsr.sk
Vedúca osobného úradu, HTČ Ing. Anna NIKOLOVÁ, MPH
Bibiana GALISOVÁ
047 / 48 127 37
047 / 48 127 26
vk.nikolova@uvzsr.sk
vk.galisova@uvzsr.sk
Právne oddelenie Mgr. Štefan KOMORA 047 / 48 127 35 vk.komora@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov
Mgr. Ľubica Porubänová


E-mail: zodpovedna.osoba.ruvzvk@uvzsr.sk