späť

Svetový deň srdca 2019

WHO vyhlásila 26.september ako „Svetový deň srdca“. Cieľom tohto dňa je, aby si ľudia uvedomili, že kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia osôb v celosvetovom meradle. Medzi rizikové faktory patrí vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a obezita. Najefektívnejšou a najdôležitejšou cestou je primárna prevencia a to úprava životného štýlu a eliminovanie nepriaznivých škodlivých faktorov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši – Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu zdôrazňuje dôležitosť primárnej prevencie individuálnym poradenstvom, vyšetrením biochemických parametrov s prístrojom Reflotron, meraním krvného tlaku, BMI a bazálneho metabolizmu.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu plánuje dňa 25-26.09.2019 od 08:00 hod. – 13:00 hod. pod heslom „Poznáte svoje riziko?“ vykonávať biochemické vyšetrenia a meranie tlaku krvi a BMI pre manažment a pracovníkov ADANO s.r.o. vo Veľkom Krtíši. Vyšetrenie klientov bude zamerané na podporu zdravia a na prevenciu rizikových faktorov v prevencii srdcovocievnych ochorení.

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 48 127 34 alebo priamo v Poradni zdravia na RÚVZ, Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš.

 

späť