späť

Európsky týždeň boja proti drogám
16. - 22. november 2020

pripomíname si ho vždy tretí novembrový týždeň už od roku 1998

 • droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií,
 • droga pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém, ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok užívateľa,
 • drogová závislosť:
  • je duševný a telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, je charakterizovaný zmenami správania,
  • náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu môže vzniknúť už v detskom či dospievajúcom veku,
  • je vážnym spoločenským a zdravotným problémom.

Alkohol:

 • je drogou č. 1 na Slovensku,
 • spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia,
 • abúzus alkoholu (nadmerná konzumácia) a alkoholová závislosť patria medzi najzávažnejšie medicínske a spoločenské problémy,
 • alkohol v malých dávkach negatívne ovplyvňuje pozornosť, koordináciu  pohybov, reakčné schopnosti človeka,
 • vyššie dávky vedú k výpadkom  pamäti či agresivite,
 • jeho dlhotrvajúce užívanie a závislosť od alkoholu môžu zapríčiniť vznik a rozvoj závažných zdravotných problémov ako sú  poškodenie centrálneho nervového systému, rôzne druhy rakoviny, gastritída, cirhóza pečene a úrazy.
       

 

späť