COVID-19 _ aktuálne informácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

AKTUÁLNE PLATNÉ VYHLÁŠKY A NARIADENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Vyhláška 35/2022 zo dňa 9.6.2022 /PDF, 207 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 33/2022 zo dňa 20.4.2022 /PDF,275 KB/

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Vyhláška 32/2022 zo dňa 20.4.2022 /PDF,204 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 31/2022 zo dňa 6.4.2022 /PDF,221 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 29/2022 zo dňa 10.3.2022 /PDF, 228 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 28/2022 zo dňa 10.3.2022 /PDF, 935 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška 21/2022 zo dňa 15.2.2022 /PDF, 293 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška 20/2022 zo dňa 15.2.2022 /PDF, 289 KB/
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb

Vyhláška 17/2022 zo dňa 4.2.2022 /PDF, 193 KB/
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR

Vyhláška 16/2022 zo dňa 4.2.2022 /PDF, 146 KB/
ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vyhláška 15/2022 zo dňa 31.1.2022 /PDF, 190 KB/
ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vyhláška 10.2022 zo dňa 31.1.2022 /PDF, 947 KB/
ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška 7/2022 zo dňa 24.1.2022 /PDF, 275 KB/
k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19
Milí rodičia.
Je Vaše dieťa choré? Neviete sa skontaktovať s jeho pediatrom?

Pokúste sa ho kontaktovať opakovane (telefonicky, mailom, sms, messenger a pod.), v súčasnej dobe sú ambulancie extrémne vyťažené. Pravdepodobne sa venuje pacientom. Je však možné, že neordinuje z dôvodu jeho ochorenia, alebo karantény.
Viac informácií môžete získať na stránke: www.pediatridetom.sk
Pre prehľadnosť sme Vám pripravili dôležité webové stránky týkajúce sa pandémie COVID-19:

https://korona.gov.sk/ Všetky dôležité informácie ohľadom pandémie COVID-19 na jednom mieste
https://www.health.gov.sk/Titulka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
https://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
https://covidforms.nczisk.sk/ Portál služieb ohľadne COVID-19
https://www.euro.who.int/en/home Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - Európska
https://www.who.int/ Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)- medzinárodná
Zrušenie MOM Bušince
02/05/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Bušince.
Zrušenie MOM - Dolná Strehová
06/03/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Dolná Strehová.
Pozastavenie mobilného odberového miesta - ADOS - Salubrita
01/03/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre ADOS - Salubrita.
Zrušenie mobilného odberového miesta - Ing. Laššanová
28/02/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Ing. Martina Laššanová.
Zrušenie MOM - Mesto Veľký Krtíš
20/02/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Mesto Veľký Krtíš.
Zrušenie MOM - Spojená škola Modrý Kameň
20/02/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Spojenú školu Modrý Kameň.
Zrušenie MOM - Obec Stredné Plachtince
14/02/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Stredné Plachtince.
Zrušenie MOM - Základná škola internátna Veľká Čalomija.
14/02/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Základná škola internátna Veľká Čalomija.
Zrušenie MOM - Obec Veľká Ves nad Ipľom
14/02/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Veľká Ves nad Ipľom.
Pozastavenie prevádzkovania MOM - Balog nad Ipľom
11/01/2023
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Obec Balog nad Ipľom.
Zrušenie mobilného odberového miesta - Štúrova s.r.o.
20/12/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Šturova s.r.o.
Pozastavenie prevádzkovania MOM - Ing. Martina Laššanová
01/12/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Ing. Martinu Laššanovú.
Zrušenie mobilného odberového miesta - Obec Nenince
28/11/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Nenince.
Zrušenie mobilného odberového miesta - Obec Kamenné Kosihy
25/11/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Kamenné Kosihy.
Zrušenie mobilného odberového miesta - Mesto Modrý Kameň
25/11/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Mesto Modrý Kameň.
Pozastavenie povolenia na prevádzku MOM - Obec Balog nad Ipľom
03/10/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta Obec Balog nad Ipľom.
Pozastavenie povolenia na prevádzku MOM - Ing. Martina Laššanová
03/10/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Ing. Laššanová.
Zrušenie mobilného odberového miesta
14/09/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre PhDr. Máriu Backovú.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
14/09/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre ADOS - SALUBRITA s.r.o.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
14/09/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Grekon s.r.o.
Zrušenie povolenia na prevádzku mobilného odberového miesta
14/09/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Bc. Viliama Greksu.
Pozastavenie povolenia na prevádzku MOM - Ing. Laššanová
30/08/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Ing. Laššanová.
Pozastavenie povolenia na prevádzku MOM - Mesto Veľký Krtíš
30/08/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Mesto Veľký Krtíš.
Zrušenie povolenia na prevádzku mobilného odberového miesta
18/07/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre obec Vinica.

Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
10/06/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre obec Čebovce
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
31/05/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre obec Veľká Čalomija.

Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
31/05/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre obec Príbelce.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
31/05/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre obec Dolné Plachtince.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
31/05/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Hrušov.
Pozastavenie mobilného odberového miesta
21/04/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Mesto Veľký Krtíš.
Pozastavenie mobilného odborného miesta
08/04/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Obec Balog nad Ipľom.
Pozastavenie mobilného odborového miesta
01/04/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na pozastavenie mobilného odberového miesta pre Ing. Martinu Lašanovú.
Zrušenie mobilného odberového miesta
30/03/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre ZŠ s MŠ Čebovce.
Zrušenie mobilného odberového miesta
05/11/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Želovce.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
04/11/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Ing. Martinu Laššanovú.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
14/09/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre PhDr. Máriu Backovú.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
10/09/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
30/07/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre a Bc. Viliam Greksa.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
21/07/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED,s.r.o.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
07/06/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions,s.r.o.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Bc. Viliam Greksa.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/02/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Veľká Ves nad Ipľom.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
17/02/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolná Strehová
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
28/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions s.r.o.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
28/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Bc. Viliam Greksa.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED s.r.o.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/01/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre PhDr. Máriu Backovú
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Štúrova s.r.o.
Povolenie na prevádzku MOM - Obec Čebovce
25/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Obec Čebovce
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
22/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Stredné Plachtince
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
22/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Veľká Čalomija.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
22/01/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Kamenné Kosihy.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec  Príbelce.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolné Plachtince.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre mesto Veľký Krtíš.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
13/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Nenince.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
13/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta Základnú školu s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
13/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolná Strehová.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Bušince.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Vinica.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre mesto Modrý Kameň
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Želovce.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Balog nad Ipľlom.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre ZŠ internátna Veľká Čalomija.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Hrušov.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Spojenú školu Modrý Kameň.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
19/06/2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre VŠNsP Veľký Krtíš.