COVID-19 _ aktuálne informácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

AKTUÁLNY OZNAM

Od stredy 1. decembra 2021 sa po príchode na Slovensko bude povinná karanténa
bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19 týkať všetkých osôb, ktoré za posledných
14 dní navštívili:

• Juhoafrickú republiku
• Botswanu
• Namíbiu
• Lesotho
• Eswatini
• Mozambik
• Zimbabwe
• Izrael
• Hongkong
• Seychely.

Pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma
alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:
bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
V prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom
prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po
príchode
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí
zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-
19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.

Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú
kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1.
decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky,
urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno,
priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktuje vás
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového
variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej
opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne.
ÚVZ SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o
tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených
vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších
preventívnych opatrení.
AKTUÁLNE PLATNÉ VYHLÁŠKY A NARIADENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Vyhláška 6/2022 zo dňa 17.1.2022 /PDF, 310 KB/
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška 5/2022 zo dňa 17.1.2022 /PDF, 291 KB/
k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška 4/2022 zo dňa 17.1.2022 /PDF, 202 KB/
opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Vyhláška 3/2022 zo dňa 17.1.2022 /PDF, 228 KB/
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 268/2021 zo dňa 29.11.2021 /PDF, 909 KB/
opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
Pre prehľadnosť sme Vám pripravili dôležité webové stránky týkajúce sa pandémie COVID-19:

https://korona.gov.sk/ Všetky dôležité informácie ohľadom pandémie COVID-19 na jednom mieste
https://www.health.gov.sk/Titulka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
https://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
https://covidforms.nczisk.sk/ Portál služieb ohľadne COVID-19
https://www.euro.who.int/en/home Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - Európska
https://www.who.int/ Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)- medzinárodná
Zrušenie mobilného odberového miesta
05/11/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Želovce.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
04/11/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Ing. Martinu Laššanovú.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
14/09/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre PhDr. Máriu Backovú.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
10/09/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
30/07/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre a Bc. Viliam Greksa.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
21/07/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED,s.r.o.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
16/07/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions,s.r.o.
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Bc. Viliam Greksa.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/02/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Veľká Ves nad Ipľom.
Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
17/02/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolná Strehová
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions s.r.o.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
28/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Bc. Viliam Greksa.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED s.r.o.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre PhDr. Máriu Backovú
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
26/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Štúrova s.r.o.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
22/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Stredné Plachtince
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
22/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Veľká Čalomija.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Kamenné Kosihy.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec  Príbelce.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
20/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolné Plachtince.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre mesto Veľký Krtíš.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
13/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Nenince.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
13/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta Základnú školu s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
13/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolná Strehová.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Bušince.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Vinica.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre mesto Modrý Kameň
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
15/12/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Želovce.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Balog nad Ipľlom.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre ZŠ internátna Veľká Čalomija.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Hrušov.
Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest
07/01/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Spojenú školu Modrý Kameň.