späť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

CENNÍKY VÝKONOV POSKYTOVANÝCH RÚVZ

 

 

  Správne poplatky – stanovisko, rozhodnutie

  Správne poplatky – odborná spôsobilosť

  Cenník – prístup k informáciám

  Cenník – odber vody

  Cenník – ďalšie platené služby

  Dohoda o predbežnej cene

späť