späť

Fetálny alkoholový syndróm

Za Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je vyhlásený 9. september. Symbolicky si má svet v 9. deň 9. mesiaca v roku pripomínať, že počas 9 mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Tento medzinárodný deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s prenatálnou expozíciou alkoholu a na podporu tehotných žien.

Veľká časť žien v Európe konzumuje alkohol. Vzhľadom na to, že približne polovica všetkých tehotenstiev je neplánovaných, tak konzumácia počas tehotenstva predstavuje obavy z hľadiska verejného zdravotníctva. Medzinárodný výskum ukázal, že 6% (Švédsko) až 82% (Írsko) tehotných žien pokračuje v pití alkoholu, a to aj napriek skutočnosti, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu.

Konzumáciou alkoholu sa zvyšuje riziko potratu a nízkej pôrodnej hmotnosti a môžu byť ovplyvnené vývojové procesy plodu spôsobmi, ktoré vedú k poškodeniu mozgu a fyzickým abnormalitám.

Fetálny alkoholový syndróm
       

 

späť