Zrušenie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhudnutie na zrušenie mobilného odberového miesta pre Obec Želovce.
Dátum zverejnenia: 5. 11. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Ing. Martinu Laššanovú.
Dátum zverejnenia: 4. 10. 2021

 Svetový deň boja proti besnote 

Svetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September.
Svetová zdravotnícka organizácia pripomína týmto dňom význam preventívnych opatrení, ktorými sa dá ochoreniu predísť. K týmto opatreniam patrí očkovanie vnímavých zvierat a ľudí.
Témou svetového dňa besnoty v roku 2021 je „Besnota: fakty, nie strach“.
Plagát.

 Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2021 

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

 Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre PhDr. Máriu Backovú.
Dátum zverejnenia: 14. 9. 2021

 Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná.
Dátum zverejnenia: 10. 9. 2021

 Nariadenie opatrenia - deratizácia 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie, ktorým nariaďuje opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území obce Horné Plachtince.
Dátum zverejnenia: 8. 9. 2021

 Projekt “Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie   COVID-19” 

Prinášame Vám podklady v rámci projektu “Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19”, v spolupráci s National Focal Point for IHR WHO. Ide o 5 posterov, ktoré názorne ukazujú čo je dôležité spolu s textom vo forme odporúčaní.

 Nebezpečné kozmetické výrobky na trhu / RAPEX / 

Nové nebezpečné kozmetické výrobky na trhu.

 Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre a Bc. Viliam Greksa.
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2021

 Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED,s.r.o.
Dátum zverejnenia: 21. 7. 2021

 Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions,s.r.o.
Dátum zverejnenia: 16. 7. 2021

 Vyhlásenie výberového konania 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vyhlásuje výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka pre oddelenie epidemiológie.
Výberové konanie je zverejnené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK/2021/2324.

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 

Aj v roku 2021 si pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún.

 Letný manuál prevencie počas horúčav 

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

 Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Bc. Viliam Greksa.
Dátum zverejnenia: 7. 6. 2021

 Svetový deň bez tabaku 2021  

Deň 31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom kampane, do ktorej sa zapája aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), je povzbudiť ľudí k rozhodnutiu prestať fajčiť, ponúknuť im potrebné nástroje pomoci a podporiť ich v kritických momentoch počas abstinencie.

 Všetko o očkovaní  

 10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“  

Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu.

 7. apríl - Svetový deň zdravia 2021 

Svetová zdravotnícka organizácia sa tento rok zamerala na tému „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých". Z toho dôvodu sme vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s Covid-19 a obmedzené možnosti kontaktu zamerali naše aktivity na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.

 Svetový deň obezity 4. 3. 2021 

Svetový deň obezity pripadá v roku 2021 na štvrtok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách.

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Veľká Ves nad Ipľom.
Dátum zverejnenia: 26. 2. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Dolná Strehová
Dátum zverejnenia: 17. 2. 2021

 Svetový deň boja proti rakovine - 4.február 

Prevencia onkologických chorôb zahŕňa skupinu špecifických postupov, ktoré smerujú k zníženiu rizika vzniku nádorov a skorému zisteniu malignity (zhubnosti) v organizme. Prevencia musí byť komplexná a dotýkať sa nielen vzniku a včasného záchytu zhubných nádorov, ale takisto dôsledkov progresie (postupu) a liečby nádorovej choroby, čo znamená záchyt návratu nádorovej choroby včas, teda v období, keď je ešte stále liečiteľné.

 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Health Solutions s.r.o. a Bc. Viliam Greksa.
Dátum zverejnenia: 28. 1. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre IVIMED s.r.o., PhDr. Máriu Backovú a Štúrova s.r.o.
Dátum zverejnenia: 26. 1. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Stredné Plachtince, obec Veľká Čalomija, obec Čebovce a obec Kamenné Kosihy.
Dátum zverejnenia: 22. 1. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Sklabiná, obec Príbelce, obec Dolné Plachtince a mesto Veľký Krtíš.
Dátum zverejnenia: 20. 1. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Nenince, Základnú školu s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb a obec Dolná Strehová.
Dátum zverejnenia: 13. 1. 2021

 Povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre obec Bušince, obec Vinica, obec Želovce, mesto Modrý Kameň, obec Balog nad Ipľom, Základnú školu internátnu Veľká Čalomija, obec Hrušov a Spojenú školu Modrý Kameň.
Dátum zverejnenia: 7. 1. 2021

 Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši 

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš s účinnosťou od 23. 12. 2020.

 Prvý december - Svetový deň boja proti AIDS 

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka.

 Európsky týždeň boja proti drogám 

16. - 22. november 2020 - pripomíname si ho vždy tretí novembrový týždeň už od roku 1998

 Voľby do orgánov samosprávy obcí - usmernenie UVZ SR 

Rozhodnutím č. 127 predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 08. júna 2020 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí, a to na (sobotu) 03. októbra 2020.
Obce pre účely výkonu Volebného práva požadujú osobné údaje o osobách, ktorým bola obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, aby mohli posúdiť a/alebo určiť existenciu prekážky práva voliť v súlade s ustanovením § 4 písm. a) v spojení s ustanovením § 9 ods. 8 Volebného zákona a túto prekážku vyznačiť v stálom zozname voličov.

 Informačný list 

k poskytnutiu osobných údajov osôb starších ako 18 rokov vedených v rámci územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 3. októbra 2020 obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, a to na žiadosť obce v danom obvode, v ktorej sa predmetné voľby budú konať.

 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE – ČERVENÁ FÁZA 

Verejná vyh1áška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 pism. d) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 25. septembra do 2. októbra 2020

 Svetový deň Alzheimerovej choroby – september 2020 

Každoročne v septembri si spolu s inými krajinami sveta pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby.
Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. september.
Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých bude patriť tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

 Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 

Za Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je vyhlásený 9. september. Symbolicky si má svet v 9. deň 9. mesiaca v roku pripomínať, že počas 9 mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Tento medzinárodný deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s prenatálnou expozíciou alkoholu a na podporu tehotných žien.

 Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín  

Všetky osoby, ktoré od 6. júla 2020 od 7:00 vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín (v zozname sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko), sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19.

 Opatrenie ÚVZ SR - rúška 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydal 03.07.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok na verejnosti v priestoroch interiérov budov

 Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o., Ul. nemocničná č 1, Veľký Krtíš.
Dátum zverejnenia: 22.6.2020

 Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECH™   

Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECH™ HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA - balenie: dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: USA.

 Svetový deň pohybu   

V súčasnosti sa v celom svete prijímajú opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Jednou z najväčších výziev je prijatie nového životného štýlu v súvislosti s trávením väčšieho množstva času v domácom prostredí. Ani počas času stráveného doma by sme nemali zabúdať na fyzickú aktivitu, ktorá posilňuje imunitný systém a pomáha odolávať infekčným ochoreniam.<
Svetová zdravotnícka organizácia WHO v tejto súvislosti vydala odporúčania pre udržanie fyzickej aktivity počas karantény

 Informácie o chorobe COVID-l9   
 Informácie o opatreniach na predchádzanie šírenia COVID-l9   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva priebežne rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možného ohrozenia verejného zdravia. Kliknutím na odkaz podrobnosti sa vVám zobrazia ich aktuálne znenia.
Informácie Vám poskytnú naši pracovníci aj telefonicky na čislach:
047 / 4830 747 a +421 905 285 057

 Upozornenie pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-2019   

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-2019, kontakty na call centrá a aktuality týkajúce sa ochorenia sú dostupné na linku: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
 Svetový deň vody   

Ústredná téma tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, je „Voda a zmena klímy“. Snaží sa poukázať, ako sú tieto dva fenomény neoddeliteľne prepojené. Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy v oblasti vody ochráni zdravie a zachráni životy. Účinnejšie využívanie vody zníži emisie skleníkových plynov z čistiarní odpadových vôd.

 Nebezpečné kozmetické výrobky na trhu / RAPEX / 

Nové nebezpečné kozmetické výrobky na trhu.

 Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky   

Na Slovensku aktuálne zaznamenávame lokálne epidémie chrípky v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Predpokladá sa, že chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia bude ešte narastať. Nárast chorobnosti v tomto období je očakávaným javom. Aktivita chrípky a jej podobných ochorení počas chrípkovej sezóny zväčša narastá počas prvých mesiacov v roku.

  Nový portál o očkovaní na Slovensku   

Na Slovensku vznikol nový portál o dôležitosti a potrebe očkovania s názvon "Chráňme sa očkovaním" , ktorý je dostupný na doméne www.ockovaniechrani.sk . Tento portál vznikol z iniciatívy a za odbornej garancie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako národnej autority v plnení imunizačného programu.
Za portálom stoja hlavný hygienik Slovenskej republiky a významní slovenskí odborníci z oblasti epidemiológie, vakcinológie, infektológie, pediatrie a imunológie.

 Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan - spôsobenej novým druhom koronavírusu   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny (viď mapa). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo hlásených 59 prípadov, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia.

 Elektronická verzia očkovacíeho kalendára na rok 2020   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil elektronickú verziu očkovacieho kalenára na rok 2020.

 Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“   

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 Postupy a základné informácie na uvedenie priestorov do prevádzky   

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 51/2019 zo 6. februára 2019 k materiálu „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III“, zverejňujeme jednotný vzor žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky a vzory konkrétnych postupov a základných informácií podľa účinnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na uvedenie priestoru do prevádzky a na činnosť prevádzky z hľadiska ochrany verejného zdravia. Uvedené materiály nájdete na stránke RÚVZ vo Veľkom Krtíši v časti "Materiály"

  OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2   

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú.

 Mimoriadne kontroly na vianočných trhoch   

Hygienici už niekoľko dní uskutočňujú celoslovenské mimoriadne kontroly vianočných trhov. Tak, ako po minulé roky, aj tento rok preverujú pôvod surovín a potravín, z ktorých sa pokrmy pripravujú a dátum ich spotreby, respektíve minimálnej trvanlivosti.

 VZORY PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV    

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Národným projektom Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva vypracoval vzory prevádzkových poriadkov

 ÚVZ SR: Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti    

Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z kontrol zariadení verejného stravovania, ktoré daný pokrm ponúkali. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri viac ako 96% prevádzok nenašli pochybenia.

 16. október – Svetový deň potravín    

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo FAO každoročne oslavuje tento deň - Svetový deň potravy s cieľom pripomenúť si jej založenie a predovšetkým spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vo vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých.

 Chrípková sezóna sa začala   

Počas chrípkovej sezóny (od októbra do konca apríla) odporúčame posilňovať obranyschopnosť organizmu dopĺňaním vitamínov, pravidelným pohybom a dôkladným umývaním rúk. Veľký dôraz sa kladie na dodržiavanie zásad prevencie na verejných priestranstvách, na pracoviskách, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v domácom prostredí.

 Svetový deň osteoporózy - 20.10.   

Svetový deň osteoporózy je príležitosťou na upozornenie a zvýšenie povedomia o prevencii ochorenia, ktoré postihuje v populácii hlavne staré osoby a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. Uvedené predstavuje asi 6-8% populácie.

 Svetový deň Alzheimerovej choroby 21.9.   

Svetový deň Alzheimerovej choroby je príležitosťou na zvýšenie povedomia o prevencii ochorenia, ktoré podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Na Slovensku je Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami postihnutých okolo 50 tisíc pacientov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180 000. Toto ochorenie sa dotýka ďalších 100 tisíc rodinných opatrovateľov, ktorí sa o postihnutých starajú.

 Svetový deň srdca 2019   

WHO vyhlásila 26.september ako „Svetový deň srdca“. Cieľom tohto dňa je, aby si ľudia uvedomili, že kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia osôb v celosvetovom meradle.

 Fetálny alkoholový syndróm   

Po prvýkrát sa stal 9. september pripomienkou prevencie fetálneho alkoholového syndrómu už v r. 1999. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich.

 Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš   

Uvoľňujú sa z PET fliaš do nápojov škodlivé látky, ak ich necháte na slnku? Odborníčka hovorí, že sú vyrábané tak, aby pri bežných, ale aj extrémnych podmienkach skladovania neuvoľňovali látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, alebo vplývať na zloženie nápojov.

 Ako predísť nákazám z pokazeného jedla   

Horúčavy môžu prispieť k vzniku nepríjemných ochorení zažívacieho traktu. Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, dbajte pri ich príprave najmä na dodržiavanie hygieny, správnych technologických postupov a na správne skladovanie.

 Informácia o výskyte nebezpečného výrobku   

Dňa 23.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka z dôvodu migrácie formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny.

 Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín   

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí žiadajú o povolenie predaja rôznych nebalených potravín do obalov, ktoré poskytuje samotná predajňa, ako aj do zákazníkom prinesených obalov, tzv. „bezobalové predajne“.

 Informácia o výskyte nebezpečného výrobku   

Dňa 08.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva SR Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF), zaslané výstražné oznámenie Českej republiky z dôvodu migrácie kadmia a olova zo skleneného hrnčeka neznámeho pôvodu.

 Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.

 LTS 2019  

V okrese Veľký Krtíš sú v prevádzke dve kúpaliská: Termálne kúpalisko KUPKO Dolná Strehová od 1.6.2019 a Letné kúpalisko KRTKO vo Veľkom Krtíši od 15.6.2019.

 Zásobovanie pitnou vodou  

Celkový počet obyvateľov žijúcich v obciach s verejným vodovodom je 43 094, z toho je 40 231 napojených na verejný vodovod. V okrese Veľký Krtíš žije 43 992 obyvateľov, čiže 91,45 % obyvateľov okresu je napojených na verejný vodovod. Počet obyvateľov v okrese sa oproti roku 2017 znížil o 220 ľudí, počet zásobovaných obyvateľov sa zvýšil o 212.

 Ako predchádzať úrazom detí   

Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Počas prázdnin sa riziko úrazov zvyšuje, prinášame tipy, ako im možno predchádzať.

 Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa   

Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska.<
Absolútnym víťazom sa stala 3. A trieda zo základnej školy Jarná v Poprade. Pre svoju školu získali päťsto eur na cvičebné pomôcky.

 Soľ áno, ale málo   

Učiteľky, vychovávateľky v materských školách i rodičia môžu deťom príťažlivou formou vysvetliť, prečo je potrebné soľou šetriť.

 Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku   

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa.

 Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov   

Pri výbere dovolenkovej destinácie by ste mali zohľadniť viacero faktov. Napríklad cestovanie do exotiky si vyžaduje dlhšiu a náročnejšiu prípravu než návšteva európskych krajín. Počas rozhodovania o vhodnej dovolenke je mimoriadne dôležité prihliadať aj na potreby a vek detí.

 Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku   

Extrémne zvýšené teploty môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

 Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík  

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav..

 Upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na predaj kozmetického výrobku Perle Bleue. Tento výrobok je ponúkaný cez rôzne internetové obchody pod rôznymi názvami.

 Európsky imunizačný týždeň 24.4.2019 – 30.4.2019 

Slovenská republika sa v roku 2019 už po 14 krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Aktivity sú vykonávané v súlade s cieľmi Európskeho vakcinačného akčného plánu 2015-2020.

 22.marec 2019 Svetový deň vody 

Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993. Pozrite si výsledky stanovenia obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov v okrese Veľký Krtíš.

 VIII. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ 

V poradí už 8. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod tradičným názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ odštartuje v pondelok 25. marca 2019. Kampaň, spojená so súťažou o hodnotné ceny – prevažne o kúpeľné pobyty potrvá až do 16. júna 2019.

 Týždeň mozgu 2019 

Týždeň mozgu začína už v pondelok 11. marca. Oslávte ho spolu s nami!
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

  Svetový deň boja proti AIDS   

Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Osoby, ktorým sa včas zistí diagnóza, majú väčšiu šancu na produktívny život.. Skorá diagnostika a včasné začatie liečby znamená pre človeka s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život. S veľkou pravdepodobnosťou dochádza aj k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

  Európsky týždeň boja proti drogám 2018   

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.

  Svetový deň diabetu 2018 - Rodina a diabetes   

Až 10 percent adolescentov na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou a až 28 percent z nich má metabolický syndróm! Hrozí im „diabezita“!

  Mesiac Alzheimerovej choroby   

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za "Svetový deň Alzeimerovej choroby"
Z dôvodu globálneho nárastu počtu postihnutých patril tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog  

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi si pripomíname každý rok s cieľom posilniť celosvetovú činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločnosť bez drogovej závislosti. Tento deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť.

 "Umývaj si ruky - zachrániš život"  

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 10. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer care".
Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena a dezinfekcia rúk patria medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

 EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ  

V dňoch od 23. do 29. apríla 2018 sa bude konať Európsky imunizačný týždeň (EIW) pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie.
Cieľom EIW iniciatívy je hlavne:
  • udržať záujem verejnosti o politickú podporu očkovania,
  • zvýšiť povedomie o význame očkovania,
  • zvýšiť pokrytie populácie očkovaním.

 Týždeň mozgu 2018  

Táto celosvetová kampaň sa realizuje od roku 1996. V tomto roku bude prebiehať v týždni od 12. do 18. marca.
V 61 krajinách sveta sa budú konať tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Na Slovensku je to už 11. ročník. Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

 22. marec 2018 - Svetový deň vody  

Ústrednou témou Svetového dňa vody sa v roku 2018 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov stala „Príroda pre vodu“, ktorá zdôrazňuje dôležitosť ekosystémov na zásoby kvalitnej pitnej vody.
Občania nášho okresu majú príležitosť dozvedieť sa viac o vode dňa 22.3.2018. Pracovníci RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši ponúkajú poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.
Taktiež sa bude poskytovať v spolupráci s RÚVZ v Banskej Bystrici bezplatné vyšetrovanie vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusitany a dusičnany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrovania (22. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše o objeme najviac pol litra a priniesť dňa 22. marca v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo V.Krtíš, Ul.banícka 5.
 

 Akrylamid v potravinách  

Akrylamid je chemická látka, ktorá sa prirodzene tvorí najmä v škrobnatých potravinách počas tepelného spracovania potravín pri vysokých teplotách (napr. vyprážanie, pečenie).
Hlavný chemický proces, ktorý v tepelne upravených potravinách mení farbu, chuť a arómu, je Maillardova reakcia. V tejto reakcii sa okrem iného tvorí aj nežiaduci akrylamid.

 Svetový deň proti rakovine  

Dňa 4. februára sa každoročne koná Svetový deň proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení a upozorniť na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu.

 Osýpky sú vážne ochorenie  

Osýpky nie sú neškodné detské ochorenie. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa ľahko šíri medzi nezaočkovanými osobami. Príznaky sa objavia zvyčajne 10 až 12 dní po nakazení sa, spočiatku pripomínajú prechladnutie s nádchou, sekréciou z nosa, kašľom a horúčkou.

 Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ ?  

Na výzvu WHO stredoeurópskym a východoeurópskym krajinám sa zároveň s programom CINDI uskutočňuje od roku 2005 na Slovensku vždy v nepárnom roku kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelého obyvateľstva, kde má byť (podľa poľského vzoru Postaw serce na nogi) motiváciou účasť v súťaži.
V súvislosti s napĺňaním intervencií zameraných na podporu zdravia schválil pre rok 2017 Hlavný hygienik Slovenskej republiky 7. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorá sa uskutočnila od marca do júna na celom území Slovenska.

 Prevencia pred hepatitídou typu A  

V rámci prevencie pred hepatitídou typu A pripravil ÚVZ SR tlačovú správu. Link na s krátkym edukačným videom nájdete na oficiálnom kanáli Úradu verejného zdravotníctva SR na youtube.      Archív článkov uverejnených na tejto stránke