Aktuality

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

Pandemická situácia ohľadom COVID-19
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre občanov zriaďuje mimoriadnu podstránku, ktorá sa bude venovať aktuálnym informáciám ohľadom pandemickej situácie.

Všetky informácie pre náš okres ohľadom COVID-19 nájdete na linku www.ruvzvk.sk/covid-19 alebo kliknutím na tlačidlo "Viac informácií".

Viac informácií
Aktuálna situácia ohľadom COVID-19
Aktuálny prehľad opatrení v rámci epidemiologickej situácie v našom okrese.

Pediatri deťom
Milí rodičia.
Je Vaše dieťa choré? Neviete sa skontaktovať s jeho pediatrom?

Viac informácii ako postupovať nájdete na stránke www.pediatridetom.sk

Viac informácií
 
PORADŇA ZDRAVIA

SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2022
Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.

Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
 
Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy
PORADŇA ZDRAVIA

TÝŽDEŇ MOZGU 2022
Od 14. do 20. marca 2022 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Ide o celosvetové podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu.
HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SVETOVÝ DEŇ VODY 2022
Infolinka COVID-19
Informácie COVID19
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom COVID19, testovania, karantény a podobne sme Vám k dispozícii.


Počas pracovných dní
od 8:00 do 15:00 hod.

0951 861 024
OZNAM I Poradňa zdravia
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

Svetový deň zdravia pripadá na 7. apríl 2022. Viac informácií o tomto dni sa môžete dočítať v nasledujúcej tlačovej správe :
7. apríl 2022
Pandemická situácia ohľadom COVID-19
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre občanov zriaďuje mimoriadnu podstránku, ktorá sa bude venovať aktuálnym informáciám ohľadom pandemickej situácie.

Všetky informácie pre náš okres ohľadom COVID-19 nájdete na linku www.ruvzvk.sk/covid-19 alebo kliknutím na tlačidlo "Viac informácií".

Viac informácií
Aktuálna situácia ohľadom COVID-19
Aktuálny prehľad opatrení v rámci epidemiologickej situácie v našom okrese.

Pediatri deťom
Milí rodičia.
Je Vaše dieťa choré? Neviete sa skontaktovať s jeho pediatrom?

Viac informácii ako postupovať nájdete na stránke www.pediatridetom.sk

Viac informácií
 
Európsky imunizačný týždeň                   24.04.2022 - 30.04.2022
Článok EIW (.pdf)
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I ODDELENE EPIDEMIOLÓGIE
26. apríl 2022
Svetový deň BOZP 2022
28.4.2022
Článok Svetový deň BOZP 2022 (.pdf)
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I ODDELENE PPL
28. apríl 2022
Všetky doležité informácie pre Ukrajincov nájdete na stránke www.ua.gov.sk
Tlačová správa ÚVZ
ohľadom aktivity kliešťov
28.4.2022
Tlačová správa - Kliešte 2022 (.pdf)
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I TS UVZ
28. apríl 2022
Rýchla chôdza okolo mesta Veľký Krtíš pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA - POHYBOM KU ZDRAVIU 2022
Plagát A4 - Pohybom ku zdraviu (.pdf)

Plagát A4 - Info (.pdf)
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I PORADŇA ZDRAVIA
05. máj 2022
Tlačová správa
Európsky deň melanómu 2022
Tlačová správa - melanóm 2022 (.pdf)
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I PORADŇA ZDRAVIA
10. máj 2022
Tlačová správa
Svetový deň hypertenzie 2022
Tlačová správa -hypertenzia 2022 (.pdf)
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I PORADŇA ZDRAVIA
17. máj 2022
Tlačová správa
Prípady opičích kiahní v európskom regióne
Tlačová správa -opičie kiahne 2022
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I ÚVZ SR
17. máj 2022
Plagát ohľadom zdravého kúpania
Plagát - Zdravé kúpanie
kliknutím na dokument ju zobrazíte                              v novom okne
OZNAM I ÚVZ SR
17. máj 2022
Výtvarná súťaž 2022
OZNAM I PZ SR
21. jún 2022
Ochrana pred záťažou teplom a chladom
OZNAM I PPL
21. jún 2022
Aj v roku 2022 sme si  tak,  ako každý rok,  26.júna pripomenuli Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Tento deň v roku 1987 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN  ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Pri príležitosti medzinárodného dňa prebiehala výtvarná aktivita s názvom „Takto trávim svoj voľný čas“.  Do aktivity sa zapojili  žiaci ZŠ s MŠ Želovce vo veku 10 - 15 rokov. Cieľom výtvarnej aktivity bolo zvýšiť povedomie o téme návykových látok, pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a zmysluplného trávenia voľného času.
OZNAM I PZ
7. júl 2022
Leto 2022 - Ako sa chrániť pred horúčavami a odporúčania pre cestovateľov
OZNAM I OPZaVkZ
14. júl 2022
Aktuálne odporúčania pre obyvateľov ohľadom COVID-19
OZNAM I ÚVZ
15. júl 2022
Opičie kiahne - plagát.
OZNAM I OE
29. júl 2022
OZNAM I
22.09.2022
OZNAM I
7.10.2022
OZNAM I
10. 10. 2022
Svetový deň Duševného zdravia
Svetový deň prevencie Osteoporózy - 20.10.2022
OZNAM I OE
20. október 2022
OZNAM I ÚVZ SR
26. október 2022
OZNAM I OPZaVkZ
26. november 2022
Svetový deň diabetu pripadá každoročne na 14.november. Nosnou témou pre roky 2021 - 2023, ktorú stanovila Svetová zdravotnícka organizácia, je  „Dostupnosť diabetologickej starostlivosti“. V roku 2022 sa kampaň zameriava na dostupnosť vzdelávania v oblasti diabetu so sloganom „Vzdelávanie na ochranu zajtrajška“. RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši v rámci OPZ a VkZ  ponúka obyvateľom okresu Veľký Krtíš rôzne aktivity, zamerané na prevenciu ochorenia diabetes mellitus 2.typu, napr. test  „Riziko vzniku diabetes mellitus 2.typu“, bezplatné vyšetrenie glukózy z kapilárnej krvi, edukačné zdravotno-výchovné materiály atď.  Bližšie informácie k uvedenej problematike získate na tel. čísle 48 127 27.

14. november 2022
OZNAM I ÚVZ SR
15. november 2022
OZNAM I ÚVZ SR
7. december  2022
Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom

Odkaz na článok ÚVZ SR - link
OZNAM I ÚVZ SR
7. december  2022
OZNAM I ÚVZ SR
4. marec 2023
OZNAM I ÚVZ SR
SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2023
OZNAM I ÚVZ SR
OZNAM I ÚVZ SR
OZNAM I RÚVZ SR
9. marec 2023
SVETOVÝ DEŇ VODY 2023
Súťaž - Svetový deň obezity 2023
ÚVZ vyhlasuje súťaž k Svetovému dňu obezity 2023 - Plagát (.pdf)
OZNAM I ÚVZ SR
14. marec 2023
TÝŽDEŇ MOZGU 2023
Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

Viac informácií nájdete na stránke ÚVZ SR.
OZNAM I RÚVZ VK
21. január 2023
VÝSLEDKY ODBERU VODY
25. apríl 2023
SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2023

Pri príležitosti Svetového dňa obezity  
organizoval ÚVZ SR v spolupráci s  
jednotlivými RÚVZ v SR výtvarnú súťaž pre  
žiakov základných škôl,  vrátane špeciálnych  
základných škôl. V okrese Veľký Krtíš sa do  
súťaže zapojila ZŠ s MŠ Želovce, ZŠ s MŠ  
Nenince a ŠZŠ Veľký Krtíš, kde vznikol aj  
víťazný výkres, postupujúci do krajského  
kola. Všetkým účastníkom, zapojeným do  
súťaže, ďakujeme za spoluprácu a víťaznej  
triede želáme veľa šťastia v krajskom kole  
súťaže.

OZNAM I RÚVZ SR
31. marec 2023
Viem, čo zjem:

V rámci realizácie projektu „Viem, čo zjem“ sa uskutočnili v dňoch 28.-29.03.2023 interaktívne prednášky pre žiakov ZŠ Poľná Veľký Krtíš. Deti sa hravou formou dozvedeli zaujímavé informácie o zdravej výžive, význame ovocia a zeleniny a prevencii nesprávneho stravovania v detskom veku. Zapojenej škole ďakujeme za spoluprácu.

OZNAM I ÚVZ SR
OZNAM I RÚVZ VK
31. marec 2023

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) vyhlásil na rok 2023 už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa / European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 2023“) /.
9. novembra 2023
OZNAM I RÚVZ VK
Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva
Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naš
ím zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.
21. september 2023
OZNAM I RÚVZ VK
Pri príležitosti Svetového dňa diabetu (14.november) RÚVZ Veľký Krtíš organizuje Deň otvorených dverí - v pondelok 13.11.2023 od 8.00 do 12.00 hod. na RÚVZ Veľký Krtíš, Banícka ulica č. 5,  v priestoroch Poradne zdravia. Využite možnosť bezplatného stanovenia glukózy z kvapky krvi a odborného poradenstva. Na odber je potrebné prísť nalačno.