Aktuality

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

Pandemická situácia ohľadom COVID-19
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre občanov zriaďuje mimoriadnu podstránku, ktorá sa bude venovať aktuálnym informáciám ohľadom pandemickej situácie.

Všetky informácie pre náš okres ohľadom COVID-19 nájdete na linku www.ruvzvk.sk/covid-19 alebo kliknutím na tlačidlo "Viac informácií".

Viac informácií
Infolinka COVID-19
Informácie COVID19
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom COVID19, testovania, karantény a podobne sme Vám k dispozícii.


Počas pracovných dní
od 8:00 do 15:00 hod.

0951 861 024
Aktuálna situácia ohľadom COVID-19
Aktuálny prehľad opatrení v rámci epidemiologickej situácie v našom okrese.

Výzva ohľadom novej varianty COVID-19 omikron
Vyzývame ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili Južnú Afriku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby sa urýchlene nahlásili na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk.

Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa osoba aktuálne zdržuje. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup. Prosíme, aby ste túto výzvu brali vážne a neodignorovali ju.

Osobám, ktoré za posledných 14 dní navštívili vyššie uvedené krajiny a členom ich spoločnej domácnosti dôrazne odporúčame, aby minimalizovali kontakty na minimum, a to bez ohľadu na svoj očkovací status.

Úrad verejného zdravotníctva SR pracuje na zmene vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach. Z pohľadu domácej izolácie a následného testovania sa v nej stanovia presné podmienky pre osoby prichádzajúce z uvedených krajín.
Vzhľadom na nový variant omikron prispôsobujeme aj organizáciu sekvenovania vzoriek a rozširujeme kapacity tak, aby všetky pozitívne vzorky od ľudí, ktorí prišli z uvedených krajín boli sekvenované prioritne.

Žiadame verejnosť, aby do vydania novej vyhlášky k režimu na hraniciach dodržiavala platné opatrenia po príchode zo zahraničia, ako aj pri pobyte na Slovensku.